top of page

Coaching: werken vanuit het hier en nu.

Werken vanuit het hier en nu. Waar sta ik nu? Wat wil ik bereiken en wat heb ik hiervoor nodig?

Bij coaching gaat het over verandering van gedrag, dingen in ander perspectief zien, mogelijkheden zien, kwaliteiten ontdekken en het bereiken van doelen. De coaching is toekomstgericht en laat de coachee een beroep doen op zijn creatieve brein en oplossingsgerichte vermogen.

Denk aan:

 • Balans in het leven

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Omgaan met stress

 • Meer zelfvertrouwen

 • Inzicht in kernwaarden

 • Vragen omtrent zingeving

 • Inzicht in eigen doelen en wensen

 • Vergroten motivatie

 • (Her)ontdekken competenties, passie

 • Het maken van keuzes

 • Grenzen stellen

 • Etc.


Therapie:
Een therapeut/psycholoog helpt bij het verwerken van psychische problemen en verwerking van ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden.

De nadruk ligt hier meer op de onderliggende oorzaken van problematieken en dieper in op hoe een probleem is ontstaan. Dit inzicht kan een cliënt helpen om de oorzaak van problemen te ontdekken en inzicht te krijgen dat er verandering van gedrag noodzakelijk is.

 

Kortom:
Coaching is meer gericht op de toekomst, mogelijkheden, krachten en kwaliteiten en therapie richt zich meer op het verleden en het begrijpen van het ontstaan van bepaalde problematieken.

Waar kun je mij voor inschakelen / wat kan ik voor je betekenen?   

 • Coaching van mensen met het paard als instrument om tot positieve gedragsverandering te komen.

 • Met het paard als instrument op zoek gaan naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

 • Door de coaching met het paard als instrument maak je aanspraak op je creatieve en oplossingsgerichte brein.

 • Op zoek gaan naar jouw krachten en talenten met het paard als spiegel.

 • Verbinding maken met jezelf met het paard als instrument.

 • Werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing door middel van motiverende gespreksvoering en het paard als instrument.

 • Een plek waar je mag zijn en samen met de coach kijken wat er op dit moment of op een eerder moment in je leven speelt en wat zorgt dat je de grip op het leven even kwijt bent. Tijdens dit proces kan het paard dienen als spiegel en/of steun. Dit zorgt voor steun, veiligheid, duidelijkheid, motivator etc.

 • Tijdens de coaching ga je aan de slag met onderwerpen die jij zelf uit kiest. Je hoeft niets, jij neemt de leiding!

 • De coaching wordt gefaciliteerd door mij: een gediplomeerde paardencoach die de gezondheid, welzijn en veiligheid van de paarden + het vertrouwen, discretie en veiligheid van de klant voorop stelt.

 • Door mijn achtergrond als ervaringsdeskundige en de daarbij behorende doorleefde ervaringen en het daarop volgende herstel is mij als paardencoach niets vreemd en weet zelf hoe het is om de grip op het leven soms te verliezen, maar ook hoe hier weer uit te komen en weer grip te krijgen op het leven. Dit soms niet op de meest voor de hand liggende manier maar wel de manier die het best voor mij voelde.

bottom of page