top of page

Over Romy de Veer:

  • Paardencoach; opleiding tot paardencoach gevolgd bij Open2Contact (locatie Wessum), diploma behaald 2021

  • Ervaringsdeskundige in zorg en welzijn aan Fontys Hogescholen te Eindhoven, diploma behaald 2019

  • Ruiter en instructrice dressuur/springen, opleiding Paardensport en Management gevolgd te NHB Deurne, diploma behaald 2006

Ervaringsdeskundigheid:

 

Naast paardencoach is Romy ervaringsdeskundige. Dit betekent dat zij door ontwrichtende ervaringen in het verleden en het bewust doorleven van haar herstelproces in staat is om haar kennis te benutten om anderen te ondersteunen in hun herstelproces. Dit is persoonlijke ervaringskennis. Naast persoonlijke kennis heeft zij veel kennis opgedaan van de ervaringen van anderen met soortgelijke ervaringen. Al dan niet met dezelfde problematieken of diagnoses als zijzelf. Denk hierbij aan lotgenotencontact, diverse trainingen en cursussen, het delen van verhalen. Dit is collectieve ervaringskennis.

Het opdoen van kennis uit andere bronnen door het volgen van cursussen en later het volgen van een HBO opleiding ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn is de derde voorwaarde waaraan zij voldoet om een professioneel ervaringsdeskundige te zijn. Dit laatste gaar gepaard met ervaring die zij in de praktijk heeft opgedaan tijdens een aantal stages binnen de GGZ. De paardencoach heeft tijdens en na haar opleiding als professioneel ervaringsdeskundige gewerkt op verschillende afdelingen en in verschillende domeinen van de (psychische) zorg:

  • herstelacademie GGZ,

  • crisisafdelingen

  • afdeling senioren GGZ

  • het faciliteren van cursussen gericht op herstel/ontwikkeling/ontplooiing

  • geven van voorlichting op scholen en zorgafdelingen

  • bijscholingen huisartsen en POH, Safegroup, Veilig Thuis

Achtergrond van Romy de Veer (1985):

"Ik ben opgegroeid in een tot mijn 12e stabiel gezin, met vader, moeder en een jongere broer. Mijn broer en ik hebben veel van de wereld mogen zien en hebben alle kansen voor een goede toekomst aangereikt gekregen. Voor mij betekende dit lessen van internationale ruiters, wedstrijden, paarden en alles wat daarmee te maken had. Alles om de top te kunnen bereiken. Maar vanaf mijn 12de ontstond er onrust binnen ons gezin en was ik op school een éénling en het doelwit van pesterijen. In de jaren die volgden ben ik langzaam mijn identiteit kwijtgeraakt. Ik ben jarenlang de grip op mijn leven kwijt geweest met alle gevolgen van dien. De opleiding paardensport en management in Deurne heb ik in 2006 afgerond en ondanks dat ik de grip telkens weer verloor heb ik veel ervaring opgedaan op diverse (spring)stallen in binnen- en buitenland.
 

Medio 2013 kon ik niet meer. Ik was opgebrand en wilde zo niet meer verder. Dit was voor mij het moment om mijn problemen aan te pakken hoewel ik wist dat dit enorm zwaar zou worden. De problemen waren en zijn niet gelijk opgelost, maar de gedachte dat ik er mee bezig was en overzicht kreeg gaf me al iets meer rust. Langzaam kreeg ik meer grip op mijn leven. Daardoor kon ik steeds een volgende stap zetten. Ik accepteerde dat het tijd zal gaan kosten om weer op te krabbelen maar ik voelde de kracht voorzichtig terugkomen. Het verschil met vroeger is, is dat ik nu zelf in zie dat er iets moet veranderen en dat maakt me trots. Trots dat ik de strijd aangegaan ben. Ik maakte stappen vooruit, maar kreeg ook te maken met tegenslagen. Maar juist omdat ik al kleine successen had geboekt, merkte ik dat ik steeds meer veerkracht kreeg en niet alles liet vallen als het even tegen zat. 

Ik ben bij een organisatie terecht gekomen die werkt vanuit ervaringsdeskundigheid en hier ben ik mezelf gaan ontwikkelen en ontplooiien tot ervaringsdeskundige. In 2019 heb ik de HBO opleiding ‘Ervaringsdeskundigheid in zorg en welzijn’ aan het Fontys in Eindhoven afgerond en heb ik binnen de GGz en Veilig Thuis/Safegroup gewerkt als ervaringsdeskundige. Ik heb tijdens mijn opleiding en in het werkveld gewerkt met heel veel mensen met diverse diagnoses en verhalen. Diagnoses laat ik liever achterwege tenzij dit iemand helpt om zichzelf beter te kunnen begrijpen. Ik kijk liever naar de mens, je bent niet de diagnose. Kijken naar mogelijkheden in plaats van naar wat er niet (meer) kan. Uitgaan van iemands krachten en talenten en daar samen naar op zoek gaan stimuleert en motiveert.

 

Dat ik nu mijn kennis en kunde van paarden en mijn ervaringsdeskundigheid kan combineren om anderen te ondersteunen in hun zoektocht naar hun drive door het inzetten van het paard als instrument is voor mij de kers op de taart en een droom die uit komt. De opleiding tot paardencoach heeft mij nog dieper laten kijken naar de kracht van het paard. Ik zie nu meer dan alleen het paard dat wordt gebruikt voor de sport. Een paard is een bijzonder prachtig wezen waarvan we tijdens de coaching zijn stille kracht laten werken.

bottom of page